Please install and activate the "Revolution Slider" plugin to show the slides.
Projekt Newcotiana

Hodowla Tytoniu dla Zdrowia

Projekt Newcotiana ma na celu modyfikację składu, a tym samym wykorzystania przez nas roślin tytoniu, wzbogacając je substancjami o wysokiej wartości dodanej. W tym celu naukowcy z Newcotiana wykorzystają wysoce precyzyjne technologie hodowlane, takie jak technika CRISPR, i zastosują je do hodowli tytoniu uprawnego i jego gatunków pokrewnych N. benthamiana jako ulepszone biofabryki. W ten sposób ma on na celu przewartościowanie tradycyjnej uprawy tytoniu i jednocześnie poprawę naszych zdolności produkcyjnych w zakresie bioproduktów związanych ze zdrowiem, takich jak szczepionki, przeciwciała i inne ważne małe cząsteczki o właściwościach prozdrowotnych.

Nasz biuletyn