Nowe techniki hodowli roślin

Zmiana przeznaczenia upraw roślin na biofabryki był ograniczony w przeszłości wymogiem modyfikacji transgenicznych w różnych punktach procesu rozwoju i towarzyszącym mu obciążeniem regulacyjnym, szczególnie w Europie. Jednak bardzo niedawno grupa Nowe techniki hodowli roślin (NPBT) przynoszą bezprecedensowe możliwości dla biotechnologii roślin. Hodowanie roślin biofabrycznych opartych na tytoniu na wysokiej jakości produkty dla niepalących jest teraz możliwe dzięki zastosowaniu NPBT. Cztery z tych NPBT, a mianowicie nukleaza specyficzna dla sekwencji Edycja genomu za pośrednictwem (SSN), cis/intra-geneza, szczepienie oraz agroinfiltracja, są szczególnie przydatne w rolnictwie molekularnym, ponieważ służą do hodowli wydajnych biofabryk, omijając potrzebę modyfikacji transgenicznych w fazie uprawy.

Nasze techniki